donderdag 14 februari 2013

Drie Beren

De hoofdpersoon van het verhaal uitgewerkt 'Drie Beren'. In het begin van het verhaal heet Drie Beren nog 'Hij-Die-In-De-Verte-Ziet', maar al snel wordt zijn naam veranderd in 'Gebroken Boog' om vervolgens zijn uiteindelijke naam te krijgen: Drie Beren. Hoe dit allemaal zo komt zal uit het verhaal blijken.


vrijdag 8 februari 2013

Character Zittende Arend uitgewerkt

De Chief van de Pikuni Blackfeet 'Zittende Arend' heb ik verder uitgewerkt. Ik heb mij laten inspireren door oude schilderijen van George Catlin te bestuderen en het boek 'Beauty, Honor, and Tradition - The Legacy of Plains Indian Shirts'. Een fantastisch boek waarin diverse voorbeelden staan afgebeeld van zogenaamde War-shirts.

Hieronder de pentekening met de blue-print:

Daarna de ingekleurde versie:
en tenslotte de uitgewerkte afbeelding:

donderdag 7 februari 2013

Charactersheet hoofdpersoon

Charactersheets voor de strip eindelijk getekend, in gewoon potlood, dat wel. Moet er nog een aantal verder in kleur gaan uitwerken. Heb nogal veel onderzoek gedaan naar de manier van leven, gebruiken en kleding van deze stam voordat ze in contact kwamen met blanken. In hoeverre dat natuurlijk vindbaar is, want de gegevens zijn over het algemeen vrij summier. In latere periodes, wanneer er een levendige handel ontstond met deze mensen tussen de blanken en ze ook het paard kenden, is er veel meer over hen bekend. Het zal dus voor kunnen komen dat niet alles echt authentiek zal zijn uit die periode waarin de strip zich afspeelt.

De werktitel van het verhaal is voorlopig 'Kou-Makers Medicijn'. De hoofdpersoon in dit verhaal is een indiaan van de Blackfeet stam die aan het eind van het verhaal zijn echte naam krijgt 'Drie-Beren'.

Hieronder het character:
Echter, helemaal aan het begin van het verhaal zien we hem - in een erbarmelijke toestand - optreden onder de naam 'Gebroken Boog'.

Hoe dat zo gekomen is, wordt natuurlijk in een soort van terugblik in het verhaal uitgelegd. Een naam is voor een indiaan van een bijzondere betekenis en het kan daarom gebeuren dat hij gedurende zijn leven meerdere namen heeft. Zo heeft onze hoofdpersoon eerst de volgende naam: 'Hij-Die-In-De-Verte-Ziet.
Lekker ingewikkeld dus. Maar zo kon het gaan. Het is de bedoeling dat in de loop van de tijd 'Drie-Beren' uitgroeit tot een belangrijk Blackfeet krijger.

woensdag 23 januari 2013

Eindelijk een blog gestart

Zat er al een tijd aan te denken. Een blog starten om mijn project onder de aandacht te brengen. Al jaren ben ik als illustrator bezig met het tekenen in opdracht. Omdat ik naast mijn werk als illustrator ook nog als kinderverpleegkundige werk in een ziekenhuis blijft er voor vrije projecten maar weinig tijd over.
Echter het is me gelukt om één van mijn grote passies eindelijk ten uitvoer te brengen: het tekenen van een strip! Het wordt een strip over Indianen. Afgezaagd zal men misschien zeggen, maar ik ben al jaren erg gefascineerd door deze mensen, hun geschiedenis, hun leefwijze in vroeger tijden en hun spiritualiteit. Als illustrator werk ik over het algemeen in een karikaturale stijl, maar voor deze strip heb ik het aangedurfd om in een realistische stijl te gaan werken.
Inmiddels heb ik mij veel verdiept in de leefwijze van een bepaalde groep Indianen. Als uitgangspunt gebruik ik een verhaal zoals die wordt verteld door zogenaamde 'storytellers'. Van dit verhaal heeft Marcel Verbeek een scenario geschreven. Het verhaal begint omstreeks 1737 in het grensgebied van de VS en Canada in de staat Montana. De groep Indianen waar het om gaat zijn de Niitsitapi, die later de Blackfeet genoemd zullen worden. Het paard was toen nog niet geïntroduceerd, men maakte gebruik van honden om rond te trekken over de noordelijke prairies. Het volk staat echter aan het begin van grote veranderingen waarin het zal uitgroeien tot één van de meest gevreesde stammen van de regio.

Via deze blog zal ik jullie op de hoogte houden van de vorderingen van de strip en ik hoop natuurlijk op zoveel mogelijk reacties.